Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az intézmény bemutatása

A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2011. szeptember 1-jével kezdte meg működését a Szeged-Csanádi Egyházmegye alapításában. A fenntartói jogokat a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság gyakorolja.Az intézmény dóci székhelyéről összesen 5 általános iskolai és négy óvodai telephely irányítását látjuk el Csongrád ill. Bács-Kiskun megyékben Dócon, Öttömösön, Pusztamérgesen, Kömpöcön és Harkakötönyben. A települések - így az intézmények is - hasonló adottságokkal rendelkeznek, ez megkönnyíti a közös munkát a távolság ellenére is.

Az intézmények korábban önkormányzati fenntartásban működtek, de azok nem tudták tovább vállalni szűkös anyagi lehetőségeik miatt a viszonylag kis létszámú óvodák, iskolák biztonságos fenntartását. Az intézmények településen való megtartása viszont minden önkormányzatnak alapvető érdeke volt, ezért a szülők hozzájárulásával kezdeményezték a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökénél, Kiss-rigó Lászlónál az iskolák-óvodák átadását-átvételét.

Az intézmény a 2016/17. tanévet 50 fő pedagógussal (ebből 8 fő óvodapedagógus), 23 fő technikai alkalmazottal és 261 tanulóval és 78 óvodással kezdte meg.

Óvodáinkban egy-egy vegyes életkorú csoport működik, iskoláinkban pedig 1-8. évfolyamon folyik az oktatás. A kis létszámú osztályokat összevontan oktatjuk alsó tagozaton, felsőben azonban a főtantárgyakat a kis létszámú osztályoknak is önállóan oktatjuk.

A szakos ellátottságot óraadó tanárok alkalmazásával és a telephelyek közötti áttanítással oldjuk meg pl. informatika, ének, fizika, rajz tantárgyak esetén.

Az intézménybe járó gyermekek/tanulók jelentős része hátrányos helyzetű, illetve emellett még különleges bánásmódot is igényel (SNI, BTMN). Részükre fejlesztő pedagógusokat, gyógypedagógusokat, logopédusokat stb, biztosítunk.

Az intézmény tárgyi feltételei adottak, jónak mondhatóak. Az eltelt évek alatt több sikeres pályázatnak és a fenntartónak köszönhetően folyamatosan megújult az informatikai eszközparkunk az épületek állaga is minden nyáron javul a felújításokból fakadóan.

Természetesen van még sok tennivalónk ezen a téren, de bízunk benne, hogy évről évre egy lépéssel előbbre juthatunk az oktatás-nevelés feltételeinek a javításában, hogy fel tudjuk venni a nagyobb iskolák, óvodák színvonalával is.

Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozatában fontos szerepet kap - egyházi fenntartású intézményként - a hozzánk járó, tanulók, gyermekek keresztény erkölcsi alapelvek mentén való való nevelése-oktatása. 

Fontosnak tartjuk, hogy a Szentírás igazságaival megismertessük a gyermekeket, hogy azok segítségével eligazodhassanak egyre inkább kaotikussá váló világunkban, hogy szereteten és tiszteleten alapuló emberi kapcsolatokat alakíthassanak ki, s ezáltal mások számára is áldássá legyenek, és önmaguk is jobban boldoguljanak az életben.

Fontosnak tartjuk ebben a személyes példamutatást is.